Terugblik Gerard Gudden

Terugblik door Gerard Gudden als penningmeester TVD
In het najaar 2014 als penningmeester in functie bij TVD, deel uitmakend van een geheel nieuw bestuur.
De klik was er met de anderen om deze klus samen te doen, waarbij ik aangaf dit voor één termijn van vier jaren als vrijwilliger te gaan doen.
Niet alleen met de leden van het bestuur maar ook met diverse mensen in de commissies.
Ik heb me als doel gesteld méér als adviseur op te treden dan als boekhouder. Dit hield in naar de bestaande zaken kijken, waar nodig aanpassen, samenwerking met mensen en organisaties zoeken, taken verdelen en beleid maken voor de toekomst samen met het bestuur. Daarnaast goede contacten leggen met partijen waar je mee te maken hebt.

Bestaande zaken bekijken en zo nodig aanpassen:
Boekjaar van de vereniging wijzigen in een kalenderjaar.
Wijzigen en actualiseren van de statuten van onze vereniging.
Recht van opstal, in overleg met de gemeente opnieuw vestigen.
Verzekeringsportefeuille aanpassen middels o.a. taxatie van het opstal met aanhorigheden.
Overleg met groundsman om bestaande arbeidsovereenkomst in een aantal jaren af te bouwen en om te zetten in een vrijwilligersvergoeding, met behoud van respect en kunde.
Afscheid Sjaak en Annemiek en voortzetting van beheer clubhuis in een nieuw jasje.

Samen beleid maken:
Aanpakken van de nodige vernieuwingen van de banen, led buitenverlichting, interieur clubhuis en bestuurskamer en achterstallig onderhoud.
Aan de basis gestaan van een nieuw kassasysteem en het format maken voor kleine feestpartijen in combinatie met tennis.
Praktisch zijn en geen overbodige administratieve zaken.
Niet afhankelijk zijn van een persoon, zonodig uitbesteden aan een professionele partij, o.a. KAB onze sponsor met online boekhouden.
Aanpakken méérjarenbegroting en 5 jaren vooruitkijken, aannames doen, investeringen plannen en kijken of het financieel kan. Op eigen kracht of met behulp van derden.
Cijfers méér laten spreken vandaar de ‘gemiddelde bijdrage en kosten per lid’ op één A4-tje.

Samenwerking
Het gezegde gaat op: zoveel kunstjes een aap kent, zoveel moet je er tonen, is voor mij altijd een handvat geweest. Weten dat je meer generalist dan specialist bent.
Doordat je weet wat je sterke en zwakke punten zijn, kwam ik met andere mensen in contact. Mensen met meer ervaring in automatisering hebben mij daarbij geholpen en hieruit is een team voortgekomen. Jan Kobesen, Rob Rust en Geert Hageman kunnen dit beamen. Met deze kon ik samen de werkzaamheden van de boekhouding aan en met elkaar de bestaande zaken verbeteren.
Mannen dank hiervoor en fijn dat met versterking van Theo Eskes het financiële team steeds meer draagvlak krijgt. Onno Paus, mijn opvolger, past perfect hierbij. Gedurende de afgelopen twee maanden dat wij nu samenwerken is het gevoel goed en hebben wij samen de jaarrekening 2018 en begroting 2019 opgesteld. Onno weet al het nodige van het reilen en zeilen van de administratie van TVD. Het voelt vertrouwd en ook dank voor jouw hulp tot dusverre en succes met de voortzetting van mijn functie.

Goede contacten zijn onontbeerlijk, bij overheden, bond, IT-instellingen, tennisschool, leveranciers etc. Hedenmorgen daarvan nog een voorbeeld met de KNLTB over restitutie van lidmaatschapsgelden 2019 van te late opzeggingen. Ze zijn het niet verplicht, maar ze doen het wel.
Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk met ‘gelijke maten te meten’, niet alleen met een flesje water en een fles wijn. Martin, dank voor jouw mening en hulp. Thans bezig met de belastingdienst voor de ontvlechting van SSD met TVD hetgeen vorig jaar in de algemene ledenvergadering afgesproken is. Afspraak met de rijkstaxateur staat gepland. Daarnaast ad hoc werkzaamheden samen oppakken met Onno, zoals aanvraag subsidie bij de gemeente en incasso van de jaarcontributies.
Graag wil ik mijn mede bestuursleden bedanken voor de samenwerking en belangstelling in de afgelopen 4,5 jaar voor mij, Elly en mijn familie.

Geert, met jou had ik het meeste contact. Prima secretaris, man van formats, veel werk op de achtergrond, van vele markten thuis, hulpvaardig, standvastig. Altijd tijd voor mij en anders maakte je wel tijd.

Sjef, trotse leider van het maandagmiddagteam. Beheer van ons park in goede handen. De man van ‘300 euro per halfjaar’. Alles tot in de puntjes verantwoord en goed om het een en ander te verwoorden, zowel in woord als geschrift. Hulpvaardig, familieman. Interesse in de mens.

Will, kenner van de historie van de vereniging bij uitstek. Leider van de technische commissie waar hij zijn ziel en zaligheid instopt. En niet te weinig. Aantallen en werving van nieuwe leden spreken hem aan. Vizier op de jeugd en de opleiding hiervan. Laat dat duidelijk merken in onze vergaderingen. In goed overleg diverse zaken geklaard.

Eric, de leader van het team. Hetgeen op zijn lijf geschreven is. Uitnodigend. Zorgt mede voor een brok sfeer en gezelligheid. Laat een ander meedelen. Gedreven door doelstellingen. Commercieel, houdt van vernieuwing en wil grote stappen maken. Hij is uiteindelijk ook de jongste van het bestuur. Laat zich wel afremmen, maar dan moet je wel met goede argumenten komen. Praat eerder over een ‘zielige begroting’ dan een zuinige begroting.

Het bestuur, collectief een goed team, gemotiveerd, maar ook tijd nemen voor ontspanning. Na de vergadering in voor de ‘derde helft’, samen ‘n wijntje en ‘n biertje.
Kortom mensen, het zit er voor mij op. Ik ga mij o.a. meer richten op het gezin en de kleinkinderen. Hierin kunnen wij nu nog veel betekenen. Ik zal de contacten best wel missen en ik dank de leden van de vereniging voor het vertrouwen in mij gesteld in de voorgaande jaren. Rest mij, mijn opvolger Onno Paus veel succes te wensen bij de voortzetting van het penningmeesterschap.

Waarom vrijwilliger:
Vrijwilliger zijn …
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel.

Het gaat jullie goed in alle opzichten.

Gerard Gudden,
Penningmeester TVD