Algemene info

Beschikbaarheid tennisbanen
De vereniging beschikt over 5 kunstgrasbanen en 2 padelbanen met verlichting en 2 gravelbanen zonder verlichting. De gravelbanen zijn alleen in de zomer bespeelbaar, vanaf 1 april.
De kunstgrasbanen en padelbanen zijn in principe het gehele jaar bespeelbaar. Bij bijzondere weersomstandigheden zoals sneeuw en opvriezen bij dooi worden de banen gesloten.
Dit wordt via de website en de ClubApp bekend gemaakt.

Bij bijzondere evenementen, toernooien en competities kan het zijn dat hiervoor banen worden gereserveerd. Reserveringen worden via de site aangegeven.

Contributie
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van het betreffende jaar. Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.
Bij het lidmaatschap krijgt u een officiële KNLTB-ledenpas. Met deze ledenpas kunt u het gehele jaar gebruik maken van de tennisbanen. In de winter uitsluitend de kunstgrasbanen. Tevens geeft deze pas de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNLTB tennistoernooien en competities.
Klik hier voor een overzicht van de contributie.

Inning contributie
De contributie wordt in de maand februari geïnd via automatisch incasso.

Regeling voor aanmelding nieuwe leden
Bij de aanmelding van nieuwe leden worden éénmalig kosten in rekening gebracht voor inschrijving bij de KNLTB.
Senioren: € 20,-
Studenten, junioren en pupillen: € 10,50

Opzegging
Alleen schriftelijke opzegging, ingeleverd bij de ledenadministratie, wordt gehonoreerd.
Het postadres is:
Tennisvereniging Didam
t.a.v. ledenadministratie
Luijnhorststraat 8
6941 RC  Didam

Opzeggen kan ook per e-mail.
Opzeggingen dienen vóór 15 december van het jaar voorafgaande aan het nieuwe lidmaatschapsjaar te zijn gedaan.

Wijziging persoonsgegevens
Wijzigingen zoals bankrekeningnummer, een adreswijziging of een wijziging in de lid status, moeten zo snel mogelijk worden gemeld bij de ledenadministratie. Zie hiervoor de site.

Tennislessen
De tennislessen van onze vereniging worden verzorgd door leraren van tennisschool Tennis-Solution.
Voor informatie over de tarieven en inschrijving voor tennislessen kunt u terecht op de website van Tennis-Solution.

Toegang en openingstijden
Met de ledenpas kunt u de toegangspoort van ons tennispark en de deur van ons clubhuis openen. U kunt u alle dagen van de week de hele dag terecht op het park. Voor tennissen dienen de afhangregels in acht te worden genomen.

Introducés
De tennisverenigingen binnen de gemeente Montferland hebben afgesproken dat leden woonachtig in de gemeente bij alle verenigingen mogen tennissen zonder extra kosten. Uiteraard heeft u de ledenpas bij u en volgt u de clubregels.

Slepen van de gravelbanen
Na het spelen op de gravelbanen bent u verplicht om voor het verlaten van de baan deze te slepen met het daarvoor bedoelde sleepnet. Nadien moet het sleepnet weer worden teruggehangen op de daarvoor bestemde haken.

Regen en dan?
Bij regen mag op de gravelbanen niet gespeeld worden. U mag weer spelen als er geen water meer op de baan staat. Daarnaast is het verboden om een verregende gravelbaan of kunstgrasbaan waar water op staat te vegen.

Verlichting
De regels voor de verlichting van de tennisbanen hangen op de schakelkast van de verlichting. Deze vindt u in de kantine bij de ingang. Waarschuwing: nooit alle lampen tegelijkertijd aan doen. Minimaal 5 minuten wachten voordat de volgende lampen ingeschakeld worden. Als u bent uitgespeeld en de baan verlaat en er heeft niemand opnieuw afgehangen en niemand heeft nog het voornemen om te gaan spelen, schakel dan de lampen van de betreffende baan uit. Heb je nog vragen over de verlichting overleg dan even met de beheerder van het clubhuis of vraag het andere spelers.

Sproeitijden
De gravelbanen worden op bepaalde tijden automatisch besproeid. De sproeitijden zijn aangegeven d.m.v. de klokken aan het hek bij baan 1.

Kleding
Bij tennis hoort tenniskleding, vandaar dat TVD het op prijs stelt dat dit ook gedragen wordt.

Tennisschoenen
Het is van belang dat u tennisschoenen draagt met een geschikt profiel. Tijdens het onderhoud van de banen constateert onze groundsman regelmatig dat op schoenen met een veel te grof profiel wordt gespeeld. Dit laat met name op de gravelbanen diepe sporen na. Het gebruik van schoenen met een grof profiel is daarom absoluut niet toegestaan.

Het racket
Bij de aanschaf van een racket kunt u het best informatie inwinnen bij de trainer. Hij kan u daarin een goed advies geven.

Clubgebouw
De bar in ons clubgebouw is van maandag t/m vrijdag geopend van 09.30 uur tot 12.00 uur. In de avonduren is de bar geopend van 19.30 uur tot 23.00 uur. Bij geplande activiteiten, zoals competitie en toernooien, kunnen de openingstijden afwijken.

Racketavond
Elke maandag is er vanaf 19.30 uur racketavond. Dan worden de spelers ingedeeld d.m.v. het zogenaamde ‘husselen’ van de spelerspassen. Nieuwe leden kunnen op de racketavond kennismaken met andere leden en het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Afsluiting
Met bovenstaande informatie hopen we u geïnformeerd te hebben over wat er zoal speelt binnen onze tennisvereniging. Zijn er nog vragen neem dan even contact op met een van de aanwezige op het park, de beheerder van het clubhuis of met een van de bestuursleden.

Tennispark
Adres: Luijnhorststraat 8 – 6941 RC  Didam
Telefoon: 0316 – 22 32 83
E-mail: stuur een bericht via het contactformulier
IBAN: NL52 RABO 0314 8487 03