Algemene info

Beschikbaarheid banen
De vereniging beschikt over vijf kunstgras tennisbanen, een multifunctioneel smashcourt tennisbaan en vier padelbanen, waarvan drie officiële wedstrijdbanen en een multifunctioneel PLAYCE Padelcourt.
Bij bijzondere weersomstandigheden zoals sneeuw en opvriezen bij dooi worden de banen gesloten.
Dit wordt via de website en de ClubApp bekend gemaakt.
Tevens beschikt TVDidam over een jeu-de-boules-baan.

Bij bijzondere evenementen, toernooien en competities kan het zijn dat hiervoor banen worden gereserveerd. Reserveringen worden via de site aangegeven.

Contributie
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van het betreffende jaar. Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.
Bij het lidmaatschap krijgt u een officiële KNLTB-ledenpas. Met deze ledenpas kunt u het gehele jaar gebruik maken van de tennisbanen. In de winter uitsluitend de kunstgrasbanen. Tevens geeft deze pas de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNLTB tennistoernooien en competities.
Klik hier voor een overzicht van de contributie.

Inning contributie
De contributie wordt in de maand februari geïnd via automatisch incasso.

Regeling voor aanmelding nieuwe leden
Bij de aanmelding van nieuwe leden worden éénmalig kosten in rekening gebracht voor inschrijving bij de KNLTB.
Senioren: € 20,-
Studenten, junioren en pupillen: € 10,50

Opzegging
Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk ingeleverd worden bij de ledenadministratie of per mail.
Het postadres is:
Tennisvereniging Didam
t.a.v. ledenadministratie
Luijnhorststraat 8
6941 RC  Didam

Opzeggingen dienen vóór 15 december van het jaar voorafgaande aan het nieuwe lidmaatschapsjaar te zijn gedaan.

Wijziging persoonsgegevens
Wijzigingen zoals bankrekeningnummer, een adreswijziging of een wijziging in de lid status, moeten zo snel mogelijk worden gemeld bij de ledenadministratie. Zie hiervoor de site.

Tennislessen
Voor tennislessen kun je je als TVDidam-lid aanmelden via het aanmeldformulier op de site.

Toegang en openingstijden
Met de ledenpas kunt u de toegangspoort van ons tennispark en de deur van ons clubhuis openen. U kunt u alle dagen van de week de hele dag terecht op het park. Voor tennissen dienen de afhangregels in acht te worden genomen.

Introducés
De tennisverenigingen binnen de gemeente Montferland hebben afgesproken dat leden woonachtig in de gemeente bij alle verenigingen mogen tennissen zonder extra kosten. Uiteraard heeft u de ledenpas bij u en volgt u de clubregels.

Verlichting
De regels voor de verlichting van de tennisbanen hangen op de schakelkast van de verlichting. Deze vindt u in de kantine bij de ingang. Als u bent uitgespeeld en de baan verlaat en er heeft niemand opnieuw gereserveerd en niemand heeft nog het voornemen om te gaan spelen, schakel dan de lampen van de betreffende baan uit. Heb je nog vragen over de verlichting overleg dan even met de beheerder van het clubhuis of vraag het andere spelers.

Energiebeleid
Het gegeven dat er voldoende en ‘betaalbare’ energie voorradig is, is verleden tijd!
Overigens was het altijd al belangrijk aan energiebesparing te doen, vandaar ook dat TVDidam al jaren geleden is overgeschakeld op LED-baanverlichting. Helaas hebben wij de laatste tijd, nu het langer donker blijft, moeten constateren dat de baanverlichting niet altijd op de juiste momenten wordt gebruikt en niet tijdig wordt uitgeschakeld. (ook door derden werden wij hierop gewezen)
Onderstaand enkele regels waar eenieder zich aan te houden heeft. Elk TVD-lid heeft hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, maar laten we elkaar hierin vooral helpen!

Omtrent baanverlichting :

 • Zet de baanverlichting pas aan wanneer je de baan opgaat.
 • Alleen de lampen aan van de baan die je gaat gebruiken.
 • Doe de baanverlichting uit bij het verlaten van de baan als geen andere spelers aantreden.
 • Laat de baanverlichting niet langer branden dan nodig is.
 • Ook bij lichte schemering, is niet altijd noodzakelijk de verlichting in te schakelen.
 • Help elkaar hierin en overleg met elkaar wat echt nodig is.
 • Ook het verzoek aan de barmedewerkers om overbodige verlichting niet in te schakelen.

Omtrent het gasverbruik het volgende:

 • De verwarming wordt handmatig door de barmedewerkers in- en uitgeschakeld. (het verleden heeft uitgewezen dat automatisch regelen veel meer overbodig verbruik oplevert)
 • Zet de verwarming niet te hoog, 18 of 19 graden voor een clubgebouw lijkt ons voldoende.
 • Tijdig terugschakelen naar ca. 14 graden, dat kan al geruime tijd voor sluiting. (het blijft nog wel even aangenaam)
 • Mocht je douchen, doe het dan zo kort mogelijk.
 • Bij winterse omstandigheden, wanneer het park en clubgebouw niet gebruikt wordt, zal het bestuur de noodzakelijke maatregelen treffen.

Wij vertrouwen erop dat ieder lid zich bewust is van het feit dat eigen verantwoordelijkheid belangrijk is en dat we samen energie én geld kunnen besparen.
Dank voor jullie aller medewerking!

Kleding
Bij tennis hoort tenniskleding, vandaar dat TVDidam het op prijs stelt dat dit ook gedragen wordt.

Tennisschoenen
Het is van belang dat u tennisschoenen draagt met een geschikt profiel. Tijdens het onderhoud van de banen constateert onze groundsman regelmatig dat op schoenen met een veel te grof profiel wordt gespeeld. Dit laat met name op de gravelbanen diepe sporen na. Het gebruik van schoenen met een grof profiel is daarom absoluut niet toegestaan.

Het racket
Bij de aanschaf van een racket kunt u het best informatie inwinnen bij de trainer. Hij kan u daarin een goed advies geven.

Clubgebouw
De bar in ons clubgebouw is van maandag t/m vrijdag geopend van 09.30 uur tot 12.00 uur. In de avonduren is de bar geopend van 19.30 uur tot 23.00 uur. Bij geplande activiteiten, zoals competitie en toernooien, kunnen de openingstijden afwijken.

Racketavond
Elke maandag is er vanaf 19.00 uur racketavond. Dan worden de spelers ingedeeld d.m.v. het zogenaamde ‘husselen’ van de spelerspassen. Nieuwe leden kunnen op de racketavond kennismaken met andere leden en het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Afsluiting
Met bovenstaande informatie hopen we u geïnformeerd te hebben over wat er zoal speelt binnen onze tennisvereniging. Zijn er nog vragen neem dan even contact op met een van de aanwezige op het park, de beheerder van het clubhuis of met een van de bestuursleden.

Beleidsplan van TVDidam 2024-2028:

TVDidam vrijwilligersbeleidsplan:

Tennispark
Adres: Luijnhorststraat 8 – 6941 RC  Didam
Telefoon: 0316 – 22 32 83
E-mail: stuur een bericht via het contactformulier