Spelregels zaterdagmiddagcompetitie

Spelregels zaterdagmiddagcompetitie voor dames en heren:

[ingaande 1 april 2019]

 1. Iedereen kan deelnemen, mits lid of aspirant lid van TVDidam.
 2. Competitie loopt het gehele kalenderjaar, elke zaterdagmiddag.
 3. Er is geen verplichting elke week deel te nemen, afmelden is niet nodig.
  Wel is het gewenst, hiervoor is op vrijwillige basis een app-groep beschikbaar.
 4. Wie komt speelt dubbel of eventueel enkel en krijgt hiervoor een bonuspunt voor de stand in de competitie.
 5. Via loting d.m.v. speelkaarten trekken, worden teams, tegenstanders en baanindeling vastgesteld. Aas is baan 1, Heer is baan 2 enz.
 6. Als er een enkelpartij gepeeld wordt, volgt er een wisseling met de eerst afgelopen partij. Hier gaan de winnaars spelen tegen de deelnemers van de enkelpartij. De spelers die verloren hebben spelen door totdat er bij de eerstvolgende dubbelpartij een winnaar is, zij spelen dan weer tegen de winnaars van deze partij enz.
 7. Na de 1e set wordt er gewisseld, verliezers/verliezers en winnaars/winnaars. Bij een gelijke setstand (6-6), is de eerste die op 6 komt de winnaar van de partij (is alleen bedoeld voor het wisselen). Bij een oneven bezetting van de banen, gaat de laatst eindigende partij, kruislings wisselen.
 8. De commissie en/of diegene die de loting verricht, kan, indien gewenst, rekening houden tijdens de loting met de speelsterkte van de aanwezige spelers.
 9. Er worden maximaal 2 sets gespeeld. Als de omstandigheden daarom vragen is het ook mogelijk dat er slechts 1 set wordt gespeeld.
 10. In principe spelen we mix en/of dames tegen dames en/of heren tegen heren.
 11. Resultaten van gespeelde sets worden per persoon geregistreerd.
 12. Per gewonnen set worden 2 punten per persoon toegekend. Bij gelijkspel 1 punt per persoon. Het wedstrijdformulier wordt door de spelers zelf ingevuld.
 13. Er wordt een normale puntentelling aangehouden, maar er worden geen tie-breaks gespeeld, dus 6-6 is gelijkspel.
 14. De wedstrijden starten om 15.45 uur en eindigen om 17.00 uur.
 15. De stand in de set om 17.00 uur is eindstand van die set.
 16. De spelers dienen uiterlijk om 15.25 uur aanwezig te zijn om te loten en in te spelen.
 17. De deelnamekosten zijn € 1,- per wedstrijddag, ter plaatse voorafgaand contant te voldoen aan de wedstrijdleiding.
 18. Aan het eind van het kalenderjaar zijn er diverse prijzen e.e.a. volgens de eindstand.
 19. De commissie beslist in alle zaken over deze competitie.
 20. Bij slecht weer beslissen de aanwezige spelers zelf of er gespeeld wordt. Wordt er tijdens de wedstrijden gestopt, wordt er (tijdelijk) gestaakt. De spelers beslissen dit zelf. Bij definitief staken is de stand in de set bepalend voor de uitslag.
 21. Als er te weinig banen beschikbaar zijn, worden er halve competities gespeeld. Ook voor deze competitie gelden de normale afhangregels van TVDidam.
 22. De groundsman c.q. parkcommissie beslist uiteraard te allen tijde of er op de banen gespeeld kan worden vanwege weersomstandigheden en/of toestand van de banen.