AllStars

Na een implementatieperiode vanaf de zomer van 2021, zijn we sinds 1 januari officieel gestart met AllStars.
In de gemeente Montferland is in 2020 een project gestart: Heel Montferland Beweegt. Dit is een breed samenwerkingsproject voor alle doelgroepen/inwoners. Zowel zorgverleners, verenigingen en mensen uit het bedrijfsleven worden opgeroepen om elkaar op te zoeken in samenwerkingsverbanden met als doel: meer en beter te gaan bewegen.

Meer en beter bewegen
Open Club De Nevelhorst is een coöperatie van sportverenigingen in Didam (gemeente Montferland), t.w. Voetbalclub DVC26, Tennisvereniging Didam, Gymvereniging Margriet en Triatlonvereniging Triathliem.
In 2019 opgericht met als doel: sporters meer en beter laten bewegen en tegelijk optimaal gebruik te maken van bestaande voorzieningen (bijvoorbeeld sportvelden/hallen die nu dus overdag leeg staan …).

Athletic Skills Model
De Open Club en daarmee de deelnemende verenigingen, maken gebruik van een eenduidige beweegprogramma namelijk het zgn. Athletic Skills Model (ASM), een wetenschappelijk bewezen methode die erop gericht is zeer gevarieerd te oefenen, dus op alle motorische vaardigheden met bijzondere aandacht voor valpreventie, coördinatie en kracht, maar ook cognitieve vaardigheden als concentratie, reactie, meerdere dingen tegelijk doen enz. Hierdoor is er beter behoud van zelfredzaamheid, maar zijn er ook minder blessures.

Sociaal element
Bij ouderen (55+) is er aansluitend aan elke training speciaal aandacht voor het sociale element ( koffie/thee/fris in de kantine, maar ook participatie in de organisatie) met het oog op vergroten van sociale contacten en verminderen van eenzaamheid.
Dit deel is gerealiseerd in samenwerking met Het Ouderenfonds onder de naam Oldstars: Oldstars Running en Tennis. De Open Club ambieert ook deze ASM-visie op trainen verder in de gemeente te verspreiden onder de (sport)verenigingen middels een apart educatieprogramma: Montferland Kenniscentrum Talent (MKT). Onder meer fysiotherapeuten van diverse praktijken in onze omgeving hebben hieraan reeds deelgenomen.

Heel Montferland Beweegt
Vanuit het beschreven initiatief van de gemeente: ‘Heel Montferland Beweegt’ zijn (bestuurs)leden van de Open Club met partners uit de eerste- en tweedelijnszorg bij elkaar aan tafel gaan zitten met als één van de concrete ideeën: ‘Meer Bewegen Voor Kwetsbare Ouderen’.
Laat (ex-)cliënten uit de eerstelijnszorg (bijvoorbeeld van fysio of praktijkondersteuner/verpleegkundige van de huisarts) begeleid instromen in reguliere sport. De (ex-)cliënt wordt hierbij ondersteund door de gemeenschappelijke visie op ‘goed’ bewegen nl. volgens ASM.

Vertrouwde eerstelijnsdeskundige
Het bijzondere en tevens een belangrijke kern hierbij is een zgn. ‘warme overdracht’: de fysio en/of verpleegkundige komt mee naar de sport en introduceert zo de nieuwe sporter met handvaten voor wat betreft beweeginstructies en eventuele beperkingen voor de trainers. Er is dus wekelijks een bekende/vertrouwde eerstelijnsdeskundige tijdens de aanvang van een training aanwezig.
De opzet is wel verder zo dat na enige tijd de (ex-)cliënten lid worden van de gymvereniging c.q. een abonnement nemen op de trainingen, zodat het project uiteindelijk zichzelf bedruipt middels bijdragen van de deelnemers en een bijdrage van de gemeente uit de WMO.
De laatste stap van het project zal zijn de uitbreiding naar andere sportvormen en verenigingen binnen Montferland via het MKT.


Verantwoord tennissen
Kriebelt de gedachte aan een lekker potje tennis, zoals het vroeger ging, bij u ook, maar twijfelt u of dit nog wel gaat lukken en verantwoord is?
Of twijfelt u om vanwege uw leeftijd te stoppen, maar beleeft u er nog altijd veel plezier aan? Of wilt u na al die jaren toch nog altijd een keer laagdrempelig kennismaken met tennis?

Daarom is er wekelijks AllStars tennis voor u op woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur bij TVDidam.

De training is gebaseerd op het concept van het Athletic Skills Model. Dit betekent dat u grotendeels, al dan niet aangepast, met tennisactiviteiten bezig bent.
Ook zullen er andersoortige sport- en spelelementen toegevoegd worden, zodat u uw algehele fitheid verbetert of in stand houdt en u zo niet alleen aan de spieren, de kracht en conditie voor het tennissen werkt.

Voorafgaand en na afloop aan de training kunt u onder het genot van een drankje elkaar ontmoeten. Ons clubgebouw is dan geopend.

We zien u graag vanaf woensdag lekker meedoen of even een keer komen kijken.

Aanmelden kan telefonisch via 06 – 34 24 19 20 of stuur een bericht via onderstaand aanmeldformulier.


Deelname aan alle AllStars-activiteiten en jeu de boules: € 50,- per kwartaal

U kunt zich aanmelden voor deelname aan AllStars bij TVDidam d.m.v. het invullen van onderstaand formulier:

Aanmeldformulier AllStars


Lees meer over AllStars en bekijk het volledige weekprogramma:

Meer over AllStars