Baanverlichting

Hoe om te gaan met de baanverlichting

Voor de baanverlichting gelden een paar regels waaraan u zich dient te houden. De uiterste tijden voor de verlichting zijn:

  • Voor de smashcourt tennisbaan (achter de padelbanen) 22.00 uur
  • De vier padelbanen 22.30 uur
  • De vijf tennisbanen bij ons clubhuis 23.00 uur

Dat wil echter niet zeggen dat de verlichting tot die tijd kan blijven branden.

Wordt er niet gespeeld, doe dan de verlichting uit.
Hiervoor geldt het volgende:

  • Als voor het spelen de verlichting aan moet, doe dat dan alléén voor de baan waarop gespeeld wordt.
  • Is je speeltijd voorbij en er zijn geen nieuwe spelers? Doe de verlichting dan uit. Weet je niet of er nog spelers komen voor het volgende tijdblok? Check dan even de KNLTB-app. Staat er aansluitend een volgende reservering, laat de verlichting dan aan.
  • Soms staat er een reservering doch komen spelers niet opdagen. Mocht je tot die conclusie komen, doe dan de verlichting uit.

Bedenk dat het onnodig laten branden veel energie en dus geld kost.