Winterse omstandigheden

Met temperaturen rond en onder het vriespunt en winterse neerslag, rijst altijd weer de vraag hoe om te gaan met de banen. Kan er wel of niet gespeeld worden? Kunnen we er wel iets of niets aan doen?
Zoals altijd ontstaan er bij verenigingen dan misverstanden over de bespeelbaarheid.
Graag wil ik langs deze weg het e.e.a. met betrekking tot die bespeelbaarheid uiteen zetten.

TVDidam hanteert de volgende regels:

  • De parkcommissie bepaalt het beleid m.b.t. de bespeelbaarheid van de banen
  • Bij droge vorst mag en kan er gespeeld worden
  • Bij sneeuw op de banen mag er niet gespeeld worden
  • De sneeuw mag niet van de banen verwijderd worden

Bij een te verwachten langdurige periode dat er niet gespeeld kan worden, als gevolg van winterse omstandigheden, zal de parkcommissie de betreffende banen sluiten. Deze sluiting wordt bekend gemaakt op de club-app en op de website.

Vorst en sneeuw
Vorst bij droge omstandigheden levert meestal geen problemen op. Zolang de kunstgrasbanen, zowel tennis als padel, onder droge omstandigheden bevroren zijn, kan er normaliter gewoon gespeeld worden.
Wel kan er, vooral in de ochtenduren, rijpaanslag zijn, hetgeen enige gladheid kan veroorzaken. Spelen is dan wel mogelijk, maar enige voorzichtigheid is geboden.

Op besneeuwde banen mag zonder toestemming nooit gespeeld worden. Ook het wegschuiven van de sneeuw is ten strengste verboden.
Alleen de parkcommissie kan eventueel daartoe besluiten. Als sneeuw gedeeltelijk dooit en daarna weer vast vriest aan de vezels, zullen, als de banen dan betreden worden, de vezels afbreken en daarmede de kunstgrasmat ernstig beschadigen.

Opdooi
Opdooi is de grootste vijand van de tennisbanen in de winter. Deze banen zijn meestal gebouwd op een lavafundatie. De lava zorgt voor een stabiele fundatie en de poreusheid van het materiaal levert een goede waterafvoer op.
Echter, als het water in de lavafundatie bevriest, neemt de dichtheid af en het volume sterk toe. De fundatie zet als het ware uit. Als het daarna gaat dooien is er sprake van de zogenoemde opdooi.
De uitgezette massa verliest zijn stabiliteit. De dooi moet flink doorzetten wil je het water weer kwijt worden uit de lava. Tijdens de opdooi zijn daardoor de banen erg zacht.
De bal heeft daardoor weinig weerstand en zal dan ook nauwelijks stuiten. Als je de banen gaat betreden en/of bespelen wanneer er nog deels vorst aanwezig is in de lavalaag, dan zullen de lavakorrels worden weggedrukt. Daardoor ontstaan er kuilen in de lavalaag en met gevolg ook oneffenheden in de toplaag, de kunstgrasmat.
Deze ontstane oneffenheden laten zich ook niet gemakkelijk meer wegwalsen.

Bij de padelbanen speelt dit probleem minder, aangezien deze zijn aangelegd op waterdoorlatend beton. Daardoor zullen de padelbanen, na een vorst- en sneeuwperiode, veel sneller weer bespeelbaar zijn.
De gravelbanen hebben het in de winter nog moeilijker, deze zijn ook gebouwd op een lavafundering. Deze banen worden bij opdooi heel zacht, de bovenlaag wordt papperig, en zijn dan lang niet bespeelbaar.

Stef Kobesen
voorzitter parkcommissie