Terugblik op Lentetoernooi 2024

Beste TVD’ers,

Op zondag 17 maart vond het Lentetoernooi plaats. De derde editie alweer van dit evenement, altijd een daverend succes op het voor TVD (en Didam!) zo kenmerkende vlak van gezelligheid, sportiviteit en saamhorigheid.
De aanloop was een soepel spel van taken verdelen tussen de organiserende leden, die het trucje intussen aardig beheersen: Roy Peters regelt de trofeeën, Ewoud Bartels regelt de team-uitdaging, Danny Jansen regelt het eten, Maureen Prikken regelt de extra’s qua prijsjes en aankleding, Seye Coenen coördineert de inschrijvingen en speelschema’s, Maarten van der Lelij bewaakt de voortgang en kwaliteit. Op de achtergrond spelen Yvon-Cheryl Eenschooten, Ans Hendriksen, Ingrid Coenen en Martin Ravenhorst kritieke rollen op het vlak van digitale communicatie, huisstijlbewaking, clubhuisvoorzieningen, barpersoneel, keukenbenodigdheden en natuurlijk de inkoop van voorraad.

Padel
Dit jaar kwam er een extra dimensie bij: padel. Moniek Elsebroek kwam de organisatie versterken en nam het voortouw in de communicatie richting onze padellende leden. En met groot succes: in een mum van tijd waren alle 32 voor padel beschikbare inschrijvingen bezet, er ontstond zelfs even een wachtlijst. Die kwam goed van pas, want naarmate het toernooi naderde, regende het blessures.
Over regen gesproken, dat is natuurlijk altijd een risico in maart. Werden we bij de eerste editie nog bijna gaargestoomd bij temperaturen van rond de 20 graden, bij de tweede editie werd met man en macht zo goed en zo kwaad als het ging het hemelwater met bezems van de banen geduwd. Ook nu leek het lange tijd weer op een nat pak uit te gaan draaien, maar op het laatste moment besloot Pluvius om het water toch maar boven te houden in een uitgestrekte grijze pluk watten.

Happening
Dankbaar en gretig maakten 40 tennissers, 31 padellers (toch nog een last minute blessure) en de voltallige organisatie – waarvan er dan steeds iemand inviel bij padel – gebruik van de gelegenheid om er een fantastische happening van te maken. Zowel in het clubhuis als buiten op het terras was het continu een bedrijvigheid van jewelste, vol opgewektheid en gezelligheid, terwijl regelmatig een bulderende of klaterende lach de tennisnetten deed trillen of de padelwanden deed rammelen.

Team-uitdaging
Onze penningmeester, zelf ook deelnemer aan het toernooi, leek minstens zo blij met de aanloop bij de bar als met zijn eigen sportieve prestaties, waarbij gezegd moet worden dat het laatste nogal achterbleef bij het eerste – maar slechts omdat het eerste simpelweg niet te evenaren was. Daar droeg hij overigens ook zelf aan bij.
De team-uitdaging bestond uit diverse vragen, een woordpuzzel, en een opdracht: bedenk een naam voor je team en maak een zo origineel mogelijke teamfoto waarin de teamnaam herkenbaar terugkomt. De inzendingen varieerden in gradatie van braafjes tot licht schandalig, en van humoristisch tot creatief. Uiteindelijk werd het winnende team beloond met een TVD-pet of –zonneklep, waarbij enkele winnaars hun prijs direct kado deden aan meegekomen kinderen van andere deelnemers. Dat illustreert hoe mooi de TVD-familie op zijn best is!

Poulewinnaars
De trofeeën voor de individuele prestaties werden triomfantelijk in ontvangst genomen door de winnaars, waarbij de uitslag in vrijwel alle poules ongemeen spannend was. Een indicatie dat zowel bij padel als bij tennis de spelers aardig goed op waarde ingeschat en bij elkaar in een poule geplaatst waren. Zijzelf bepaalden vooraf door het trekken van een lootje met wie en tegen wie zij zouden gaan spelen, in wisselende combinaties, maar altijd binnen de eigen poule. Hier nog even de poulewinnaars op een rijtje: Max Stolk, Leon van Vuuren, Wouter Weenink, André Peters (allen padel), Rob Groenen, Eline Arns, Günther Varwijk, Jan Oldenkamp (allen tennis).

Woord van dank
Een groot woord van dank, waarbij wij als organisatie ook denken te mogen spreken namens alle deelnemers, gaat uit naar het barpersoneel en iedereen die hen heeft bijgestaan. Door uiteenlopende omstandigheden, veelal ziekte, blessures, vakanties en verplichtingen, bleek het onverhoopt erg lastig om de nodige handjes te kunnen vinden die de dorstige en hongerige deelnemers van hun natje en droogje konden voorzien. Daarom extra hulde voor Ans Hendriksen, Cristel Colenbrander, Marja Sommers, Hanny Paus, en Boris van Oosterom. Van de organisatie zelf nog een pluim voor Danny en Maureen, die na afloop de frituur tot een vet succes wisten te maken.

Wij zien jullie hopelijk allemaal weer bij het Zomertoernooi!
Hou het nieuws in je KNLTB-app en op de website in de gaten!

Organisatie Lentetoernooi


Geschiedenis: het Lentetoernooi werd in de zomer van 2021 bedacht door enkele leden die het erover eens waren dat er meer evenementen moesten komen waaraan ook de jonge volwassenen mee konden doen. Tenslotte is ons grootste toernooi, het Didams Dubbel Open (DDO) van oudsher een toernooi voor 25+ (dit jaar voor het eerst niet!), verder moesten de oudere jongeren het doen met de competitie en met het inmiddels legendarische Oliebollentoernooi. Met andere woorden: zodra je seniorlid werd vanuit de jeugd, moest je nog zeven jaar wachten voordat je aan een ander TVD-evenement kon meedoen dan het Oliebollentoernooi. Dat is natuurlijk een enorm gat. In dat gat sprongen deze leden, met het Lentetoernooi als resultaat. Aanstichter van dit alles was Maureen Prikken, destijds nog geen 21 jaar. Uit het Lentetoernooi werd door het enorme succes ook meteen het Zomertoernooi geboren (eind juni / begin juli)