Contributie

De kosten voor het lidmaatschap in 2024 bedragen:

LidContributie
Senior€ 220,-
Student 18 t/m 29 jaar€ 120,-
Junior 13 t/m 17 jaar€ 80,-
Junior [2e of volgende kind uit een gezin]€ 30,-
Pupil t/m 12 jaar€ 40,-
Zomerlidmaatschap senior [juni-juli-augustus]€ 60,-
Zomerlidmaatschap jongeren t/m 16 jaar [juni-juli-augustus]€ 30,-
Niet-spelend lid€ 25,-
–––
Jeu-de-boules-lid€ 50,-

Een pupil wordt junior in het jaar waarin hij/zij 13 jaar wordt en een junior wordt senior in het jaar waarin hij/zij 18 jaar wordt.