Tennisregels

Spelsoorten
De 5 spelsoorten zijn: Herenenkel, Damesenkel, Herendubbel, Damesdubbel en Gemengd dubbel (mix).
Het is toegestaan dat junioren en senioren in toernooiverband tegen elkaar spelen, mits er geen leeftijdsgrenzen zijn vastgesteld.

Serveren & retourneren
Serveerder en ontvanger: De speler die serveert (de bal opslaat), is de serveerder; de speler die ontvangt, is de ontvanger.

Serveren of kant kiezen
Voor het begin van de wedstrijd wordt door loting uitgemaakt wie met serveren begint en wie de kant kiest. Degene die de loting wint, mag kiezen tussen serveren of ontvangen en zijn tegenstander mag dan de kant kiezen, aan welke hij de wedstrijd wil beginnen. Kiest de winnaar kant, dan mag de ander kiezen tussen serveren of ontvangen. Ook kan de winnaar van de loting bepalen dat zijn tegenpartij de eerst keus doet. Zie ook: Baanwissel

Serveren
Voor het begin van de opslag moet de serveerder met beide voeten achter de achterlijn staan, en wel afwisselend aan de rechter- en aan de linkerkant van het midden van de baan. Bij het begin van elke game begint de serveerder van rechts. Hoe men serveert, moet men grotendeels zelf weten, als de bal maar eerst in de lucht wordt gegooid en via het racket geslagen wordt, voordat de bal de grond heeft geraakt. De bal mag dus niet stuiteren, maar een onderhandse service mag wel. Men heeft geserveerd, zodra het racket de bal geraakt heeft. Zie ook: Serveerfouten, Serveerrichting

Serveren in de dubbel
De serveervolgorde wordt in een dubbelspel bij het begin van elke set bepaald. Het paar dat begint, moet uitmaken wie van de twee het eerst serveert. Het andere paar beslist, zodra zij aan de eerste serveerbeurt toe zijn. In de 3e game serveert de partner van de eerste serveerder, in de 4e game de partner van de tweede serveerder. Zolang de set duurt, gaat het in deze volgorde verder, maar bij het begin van de volgende set mag men, als team, (bijv. om tactische redenen) van de volgorde van de vorige set afstappen.

Terugslaan in de dubbel
Bij de ontvangers is het natuurlijk precies andersom gesteld. Men bepaalt voor het begin van de match wie rechts of links staat en wie dus als eerste de service ontvangt. Ook hier blijft deze volgorde, eenmaal gekozen, tijdens de complete duur van de set hetzelfde. Daarna mogen de retourneerders als ze willen de volgorde veranderen.

Voet- en serveerfouten
Sommige dingen zijn bij het serveren niet toegestaan: de serveerder mag tijdens de opslag niet lopen. In het algemeen mag hij zijn positie niet noemenswaardig veranderen, hoewel onbetekenende voetbewegingen zijn toegestaan.

Samenvatting
De volledige versie van de spelregels kunt u vinden op de site van de KNLTB.