Open Club De Nevelhorst

Open Club De Nevelhorst logo

Ontmoetingsplek
Het idee van de Open Club is een aantal jaren geleden ontstaan bij sportvereniging DVC’26.
Een Open Club zorgt voor meer betrokkenheid van, en een betere relatie met de eigen leden, betrokkenen (ouders, toeschouwers, vrijwilligers, buurt, gemeente) en anderen. Dit leidt tot ledenbinding, meer reuring op de club en continuïteit van het bestaansrecht.

Een Open Club is een ontmoetingsplek waar voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid wordt gecreëerd. Gemeenten, zoals ook de gemeente Montferland, willen de kracht van sport en clubs gebruiken voor een gezondere samenleving en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente. Een Open Club ziet die kans en weet hem te benutten door open te staan voor samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen, enzovoort.

Samenwerking
Een Open Club kan een individuele vereniging zijn, maar veelal is de Open Club een samenwerking en verbinding tussen meerdere verenigingen, andere (commerciële) sportaanbieders en playgrounds, courts en pleintjes. Zo zoekt de Open Club De Nevelhorst samenwerking met organisaties als DVC’26, Gymvereniging Margriet, zwembad De Hoevert, Triathliem, Tennisvereniging Didam, Volleybalvereniging Victoria, experience-locatie Blackout en welzijns- en cultuurorganisatie Welcom.

Vitaal Sportpark
Bij de ontwikkeling naar een Open Sportclub kiezen sportverenigingen er dus voor om meer samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties en meer maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Bij een Vitaal Sportpark speelt mee dat zij ook fysiek meer openstaan voor andere maatschappelijke functies en integraal onderdeel zijn van de openbare ruimte en infrastructuur. Omdat de aanpassing van sportparken naast een maatschappelijke en organisatorische component, ook een ruimtelijke kent, zijn hierbij ook andere partijen betrokken. Waaronder ook nadrukkelijk de gemeenten.

Innovatie
Tennisvereniging Didam heeft zich ook aangesloten bij de oprichting van Open Club De Nevelhorst, dit om meer mensen op het tennispark te ontvangen. Hierbij geeft ook de ontwikkeling van padel-tennis binnen TVDidam een prachtige kans deze sport breder te introduceren.

De komende maanden wordt er hard gewerkt door de ‘kwartiermakers’ om de OCDN formeel van start te laten gaan en leest u waarschijnlijk meerdere items hierover in de regionale weekbladen. Open Club De Nevelhorst biedt Tennisvereniging Didam een geweldige mogelijkheid om de doelstelling die wij als bestuur gesteld hebben, namelijk samenwerking en innovatie, waar te maken.

Bestuur Tennisvereniging Didam