Aanleg nieuwe padelbanen

31 juli 2022

In de Algemene Ledenvergadering van 2021 heeft het bestuur het plan gepresenteerd voor de aanleg van een derde padelbaan en een geluidwerende voorziening. Dit kon op instemming van de leden rekenen. Parallel aan de voorbereiding voor de vergunningaanvraag voor de derde padelbaan liepen er ontwikkelingen binnen Open Club De Nevelhorst (OCDN).

Inmiddels is het plan aangepast en wordt de huidige tweede padelbaan verplaatst, legt TVDidam een derde padelbaan aan en OCDN een vierde baan, maar dan in een Athletic Skills Model (ASM) uitvoering.

Door deze planaanpassing creëren we meer afstand tot de buren en kunnen we vier padelbanen naast elkaar aanleggen langs het fietspad. Het geluidwerende scherm kan daarmee nu 4 meter hoog worden. De overblijvende ruimte achter de padelbanen wordt ingevuld met een nieuwe tennisbaan. Deze zal ook voor ASM-activiteiten gebruikt worden.