Energiebeleid

Het gegeven dat er voldoende en ‘betaalbare’ energie voorradig is, is verleden tijd!
Overigens was het altijd al belangrijk aan energiebesparing te doen, vandaar ook dat TVDidam al jaren geleden is overgeschakeld op LED-baanverlichting. Helaas hebben wij de laatste tijd, nu het langer donker blijft, moeten constateren dat de baanverlichting niet altijd op de juiste momenten wordt gebruikt en niet tijdig wordt uitgeschakeld. (ook door derden werden wij hierop gewezen)
Onderstaand enkele regels waar eenieder zich aan te houden heeft. Elk TVD-lid heeft hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, maar laten we elkaar hierin vooral helpen!

Omtrent baanverlichting:

Zet de baanverlichting pas aan wanneer je de baan opgaat.
Alleen de lampen aan van de baan die je gaat gebruiken.
Doe de baanverlichting uit bij het verlaten van de baan als geen andere spelers aantreden.
Laat de baanverlichting niet langer branden dan nodig is.
Ook bij lichte schemering, is niet altijd noodzakelijk de verlichting in te schakelen.
Help elkaar hierin en overleg met elkaar wat echt nodig is.
Ook het verzoek aan de barmedewerkers om overbodige verlichting niet in te schakelen.

Omtrent het gasverbruik het volgende:

De verwarming wordt handmatig door de barmedewerkers in- en uitgeschakeld. (het verleden heeft uitgewezen dat automatisch regelen veel meer overbodig verbruik oplevert)
Zet de verwarming niet te hoog, 18 of 19 graden voor een clubgebouw lijkt ons voldoende.
Tijdig terugschakelen naar ca. 14 graden, dat kan al geruime tijd voor sluiting. (het blijft nog wel even aangenaam)
Mocht je douchen, doe het dan zo kort mogelijk.
Bij winterse omstandigheden, wanneer het park en clubgebouw niet gebruikt wordt, zal het bestuur de noodzakelijke maatregelen treffen.

Wij vertrouwen erop dat ieder lid zich bewust is van het feit dat eigen verantwoordelijkheid belangrijk is en dat we samen energie én geld kunnen besparen.
Dank voor jullie aller medewerking!