Afhangen

Wat u moet doen voordat u op de baan kunt gaan spelen?
Als u lid bent bij TVD kunt u te allen tijde vrij tennissen, ook ‘s avonds, en zo vaak als u wilt. Hiervoor dient “afgehangen” te worden volgens bepaalde regels op het afhangbord op het terras. De speeltijd voor enkelspel bedraagt 30 minuten en voor dubbelspel 45 minuten. U mag zeker langer spelen, maar wanneer alle andere banen bezet zijn, kan iemand u afbellen.

Op welke baan hangt u af?
Op een onbezette baan.
Op de baan met leden wiens speeltijd (het langst) verstreken is.
Op de baan met leden wiens speeltijd het eerst zal verstrijken.
Zijn er reeds wachtenden voor u, hang dan af op de baan waarop u het snelst aan de beurt bent.

Hoe dient u een baan te reserveren?
Dit geschiedt door middel van het “spelerspasje” op het afhangbord.
Indien een baan onbezet is klemt u uw spelerspasje in de bovenste richel onder de betreffende baan.
Stelt u de betreffende baanklok in op de juiste aanvangstijd en u kunt gaan tennissen.
Indien alle beschikbare banen bezet zijn (de eerste richel is dan bezet) dan klemt u uw pasje in de volgende richel en wacht u tot de speeltijd van de voorgangers verstreken is.

Wat doet u als de speeltijd van uw voorgangers verstreken is?
Geef aan dat hun speeltijd verstreken is door ze af te bellen. Dit doet u met de bel, die zit bij het afhangbord (bel voor de juiste baan; bv. baan 4 is 4x drukken.
Plaats de pasjes uit de bovenste richel (dus die van uw voorgangers) op de onderste richel en klem alle pasjes die bij uw naam zijn afgehangen een richel naar boven.
Stel de baanklok in op de aanvang van uw speeltijd: De tijd op de klok in het clubhuis is hierbij bepalend.
Als u het afhangsysteem niet helemaal snapt, vraagt u dan gewoon aan iemand op het park hoe het moet!

Wat dient u te doen als u van de baan af komt?
Als u er af wordt gebeld kunt u opnieuw afhangen onder de voorwaarde dat u niet direct na het verlaten van de baan een andere baan mag afbellen; u dient minimaal 15 minuten te wachten.

Diversen
Indien u uw spelerspasje niet bij u hebt mag u niet spelen en kunt u dus geen baan afhangen. (Alleen voor tennisles en competitie- of toernooiwedstrijden hoeft u niet op het afhangbord af te hangen).
Indien u met iemand afgesproken hebt om te tennissen mag u uw spelerspasje pas ophangen op het moment dat u beiden aanwezig bent.
Indien u binnen uw speeltijd naar een andere vrije baan gaat, dan blijft uw oorspronkelijke aanvangstijd gelijk.
Tennisles=speeltijd: dus u kunt tijdens de les niet alvast een andere baan afhangen om na de les op te gaan spelen.
U kunt een baan afhangen als uw les is afgelopen en u daarna nog wilt gaan tennissen.
Is uw speeltijd verstreken en bent u nog niet van de baan gebeld, dan mag u de klok niet verzetten, dus niet een stukje vooruit zetten.