Aanmeldformulier junior lidmaatschap

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor het junior lidmaatschap van TVDidam d.m.v. het invullen van onderstaand formulier:


  Inschrijfformulier juniorlid en tevens machtiging automatische incasso:

   
  Gegevens juniorlid:

  Geslacht*:jongenmeisje

   
   
   

  Indien bekend:

   

  Pasfoto uploaden [LET OP: geen gewone foto]*:

   
   
  Geeft hierbij zijn/haar zoon/dochter op als juniorlid van Tennisvereniging Didam.

  Ondergetekende verleent hierbij toestemming aan Tennisvereniging Didam om jaarlijks de verschuldigde bedragen voor contributie en/of lesgelden van bovengenoemd lid automatisch te incasseren van het hierboven vermelde rekeningnummer.