Aanmeldformulier jeu de boules lidmaatschap

Lidmaatschap jeu de boules: € 50,- per jaar [1 april t/m 31 maart]

U kunt zich aanmelden voor het jeu-de-boules-lidmaatschap van TVDidam d.m.v. het invullen van onderstaand formulier:


  Inschrijfformulier jeu-de-boules-lid en tevens machtiging automatische incasso:

  Geslacht*:manvrouw

   
   
   

  Pasfoto uploaden [LET OP: geen gewone foto]*:

   
   
  Geeft zich hierbij op als jeu-de-boules-lid van Tennisvereniging Didam.

  Ondergetekende verleent hierbij toestemming aan Tennisvereniging Didam om jaarlijks de verschuldigde bedragen voor contributie en/of lesgelden van bovengenoemd lid automatisch te incasseren van het hierboven vermelde rekeningnummer.