Technische commissie

De technische commissie bestaat uit de volgende personen:

NaamFunctieTelefoon
Wilco FuhlerVoorzitter / jeu-de-boules-verantwoordelijke06 – 34 24 19 20
Seye Coenentennisdeskundige06 – 12 16 20 24
Maarten Rabelingpadeldeskundigestuur bericht

 1. De TC heeft 3 leden
  Naast de voorzitter/tevens bestuurslid: 1 deskundige voor tennis en 1 deskundige voor padel
 2. Per doelgroep (jeugd, volwassenen en OldStars) is er 1 leider en kan maximaal 9 personen zijn (3 per sport)
 3. Er is per sport 1 competitieleider/kan ook 1 voor alle sporten zijn
 4. Activiteiten en toernooien kunnen per evenement een eigen (werkgroep)leider hebben
 5. Elk team stelt intern verantwoordelijken aan die de rol van teamleider op zich neemt
 6. Trainers kunnen per doelgroep verschillen en zullen op maat aangesteld worden

Organogram

De voorzitter

 • Heeft een bindende rol tussen de deskundigen en ondersteunt hen waar nodig in een op dat moment gewenste rol door te inspireren, managen, coachen, bemiddelen, samenwerken, enz.
 • Heeft zitting in het bestuur en informeert het bestuur en borgt het technisch beleid onder de paraplu van het Athletic Skills Model
 • Heeft zitting in werkgroepen van Open Club de Nevelhorst, bij voorkeur het Montferland Kenniscentrum Talent, MKT, om zo externe deskundigen te kunnen raadplegen en contact te houden met nieuwe ontwikkelingen vanuit Open Club De Nevelhorst, OCDN, en Montferland
 • Faciliteert in overleg met het bestuur datgene wat leiders nodig hebben om hun functie uit te kunnen voeren

De deskundige

 • Communiceert binnen de TC namens zijn/haar deskundigheid
 • Communiceert met de doelgroepen-, activiteiten- en teamleiders
 • Borgt de activiteiten vanuit zijn deskundigheid/sport
 • Is verbinder tussen doelgroepenleiders
 • Borgt en beheert de draaiboeken voor wedstrijden, trainingen, toernooien en verbindende activiteiten
 • Borgt ASM binnen de tak van sport
 • Onderhoudt contact met de contactpersonen van de betreffende bond m.b.t. cursussen, activiteiten e.d.

Doelgroepleider jeugd, volwassenen en oldstars

 • Regelt samen met de trainer de opzet, uitvoering en indeling van de trainingen
 • Regelt samen met de competitieleider de opzet, uitvoering en indeling van wedstrijden
 • Regelt samen met de toernooileider de opzet, uitvoering en indeling van toernooien
 • Regelt samen met de activiteitenleider de opzet, uitvoering en indeling van de activiteit
 • Is gastheer en verbinder tussen doelgroep, hun familie en trainers
 • Zorgt voor teamspirit, discipline en ontwikkeling binnen zijn doelgroep (teamspirit=sfeer/ambiance/”gezien worden” en discipline=waarden/verwachtingen/regels/afspraken zijn voor iedereen gelijk; de ontwikkeling is voor iedereen persoonlijk)
 • Ondersteunt bij, of brengt in kaart de specifieke hulpvragen m.b.t. fitheid, persoonlijke behoeften.

Trainer

 • Zorgt voor algemene fitheid/atletisch vermogen van de deelnemers en stemt dat passend af, in zijn oefenstof
  Differentieert indien gewenst
 • Zorgt ervoor dat iedere speler zich sportspecifiek ontwikkelt
 • Zorgt voor teamspirit en discipline tijdens de trainingen en stemt dat af met de doelgroepleider

Competitieleider

 • Zorgt dat iedere speler deel kan nemen aan de competitie
 • Zorgt in overleg met de doelgroepleider (indien gewenst ook anderen) ervoor wat de teams zijn
 • Faciliteert de wedstrijden samen met het team
 • Regelt dat elk team een teamleider heeft of dat duidelijk is hoe de ouders/spelers het onderling met elkaar afstemmen en borgt dit
 • Zorgt dat elk team weet wat de afspraken voor de wedstrijden zijn
 • Informeert de teamleiders

Toernooileider

 • Coördineert alles omtrent een toernooi
 • Draagt zorg over het draaiboek

Teamleider

 • Coördineert alles rondom een team

Activiteitenleider

 • Coördineert alles rondom een activiteit
 • Draagt zorg over het draaiboek

Huidige toernooien

 • Clubkampioenschappen
 • DDO
 • Interne competities

Huidige activiteiten

 • Seizoensopening / ouder-kind wedstrijden
 • Seizoensafluiting in de vorm van een spel-avond
 • Kamp in samenwerking met Tennis Solution
 • Sjors Sportief
 • OldStars tennis
 • Max Vitaal
 • Oliebollentoernooi
 • Trainingen aan scholen
 • Maak Kennis met Tennis voor volwassenen
 • Racketavonden/racketmiddagen
 • Racketdagen i.s.m. OCDN
 • Didam op stelten in samenwerking met OCDN

Beleid

Waarom

 • Onze spelers hebben plezier in de sport-, spel- en oefenvormen die we bieden.
 • We zijn een club waarin het clubgevoel zichtbaar is.
 • Samen zorgen we ervoor dat naast plezier er ook een mogelijkheid is voor persoonlijke ontwikkeling. Iedere speler wordt een betere speler en ervaart dat die bij de club hoort en wat die ervoor kan betekenen.

Hoe

 • Als eerste kennen en erkennen we elkaar en werken we zo aan teamspirit.
 • We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, zodat we werken aan teamdiscipline.
 • Daarmee ontstaat er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling als speler en als clubmens.

Wat

 • Organiseren van lessen, trainingen, wedstrijden, toernooien en activiteiten
 • Padel
 • Jeu de boules
 • Oldstars Tennis
 • Promotieactiviteiten (Sjorssportief, schooltennis, Maak kennis met tennis, Didam op Stelten, enz.)
 • Competitie deelname stimuleren (alles-1)
 • Duidelijkheid in kosten en aanbod
 • Samenwerking met OCDN, omliggende tennisclubs en via MKT van OCDN
 • Aan de hand van een OGSM het TC-beleid op een A4 zetten