Reglement Didams Dubbel Open

Beste toernooispeler/-speelster,

Didam, april 2019

Dit jaar organiseren wij van 25 augustus t/m 1 september 2019 wederom ons open tennistoernooi Didams Dubbel Open. Op vrijdag 30 augustus is er een gezellige avond. Zondag na de prijsuitreiking is er een verloting. Uw inschrijfnummer is automatisch uw lotnummer. Wilt u winnen? Dan moet u er wel zijn.

WEDSTRIJDBEPALINGEN:

 1. Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB (nr: 1901938) en wordt gespeeld volgens het WTR (wedstrijdtoernooiregelement).
 2. Er kan worden ingeschreven voor dames, heren en gemengd dubbelspel in de onderdelen 4 (leeftijd 17+) en 5, 6, 7, en 8 (leeftijd 25+). U mag voor maximaal twee onderdelen inschrijven.
 3. Deelname aan 17+ onderdelen staat open voor hen die geboren zijn voor 01-01-2003
  Deelname aan 25+ onderdelen staat open voor hen die geboren zijn voor 01-01-1995
  Inschrijvingen dienen uiterlijk zaterdag 17 augustus 2019 binnen te zijn ook die van uw partner.
 4. U kunt zich uitsluitend inschrijven via de website: toernooi.nl.
 5. Van de dubbelspelen moeten beide deelnemersinschrijvingen zijn ontvangen.
 6. Indien noodzakelijk wordt gebruik gemaakt van het voorweekend (24 en 25 augustus 2019)
  Bij inschrijving moet U aangegeven als U dit weekend niet beschikbaar bent.
 7. De speeltijden zijn maandag t/m vrijdag vanaf 18.00 uur. Na 22.00 uur worden geen nieuwe partijen begonnen of afgebroken partijen hervat. Zaterdag en zondag wordt er gespeeld vanaf 9.00 uur. Er wordt gespeeld op 5 kunstgrasbanen en 3 gravelbanen. De kunstgrasbanen zijn voorzien van verlichting. De wedstrijdleiding bepaald op welke baan gespeeld wordt.
 8. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- per persoon, per rubriek er kan per kas/pin betaald worden. Bent u ingeloot, dan moet u uw inschrijfgeld voldoen, ongeacht al of niet deelname. Bij overinschrijving ontvangt u uiterlijk 21 augustus bericht.
 9. Er wordt gespeeld met door KNTLB goedgekeurde ballen.
 10. Er wordt gespeeld volgens poulevorm of afvalsysteem (afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Het gaat om twee gewonnen sets, bij 6-6 tiebreak. Door omstandigheden, kan in overleg met de bondsgedelegeerde worden besloten om korte sets te spelen volgens het Beslissend Punt Systeem; te beginnen bij een stand van 2-2 en bij 6-6 tiebreak.
 11. Deelnemers dienen zich 15 minuten voor het begin van elke geplande wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding. Bij te laat komen volgt voor dat onderdeel reglementair een walk over (ter beoordeling van de wedstrijdleiding).
 12. Voor de eerste partij wordt u per e-mail benaderd. Op de 1e speeldag overlegt u uw ledenpas.
 13. Bij te geringe inschrijving in een onderdeel (minder dan vier inschrijvingen) kan de wedstrijdleiding besluiten een onderdeel niet door te laten gaan of onderdelen samen te voegen. Bij het niet doorgaan van uw onderdeel wordt u uiterlijk 20 augustus geïnformeerd.
 14. De inschrijving sluit bij maximaal 140 partijen.
 15. In het finaleweekeinde dient u beschikbaar te zijn. Bij uitzondering kunt u 1 verhindering per categorie aangeven.
 16. Tenniskleding is verplicht volgens de normen van de KNLTB.
 17. Inschrijving voor het toernooi betekent automatisch dat u akkoord gaat met de wedstrijdbepalingen.
 18. Gelijktijdige inschrijving voor een toernooi elders wordt minimaal bestraft met uitsluiting voor beide toernooien.
 19. Er worden 2 prijzen per categorie beschikbaar gesteld.
 20. De toernooileiding mag deelnemen aan het toernooi. Indien er tussen spelers/speelsters tevens lid van de toernooicommissie en medespelers een verschil van mening ontstaat, vervangt de bondsgedelegeerde in dit geschil de verenigingstoernooileider.
 21. In gevallen waarin het WTR en bovengenoemde bepalingen niet voorzien beslist de wedstrijdleiding.
 22. Alle bij de inschrijving verstrekte en verzamelde (gewone) persoonsgegevens, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van dit toernooi en mogelijk voor een uitnodiging voor een volgende editie van dit toernooi. De wedstrijdresultaten zullen na de finales worden verstrekt aan de KNLTB (incl. Bondsgedelegeerde) voor verwerking. Als je wilt weten wat de KNLTB met je gegevens doet, kijk dan op https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/privacy-statement/ De toernooileiding is binnen de toernooiorganisatie verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens.

Adres tennispark:
Luynhorststraat 8 – Didam

Telefoon: 0316 – 22 32 83
Mail: contactformulier

Wedstrijdleiding:
Hans de Weerd (wedstrijdleider), Hanny Paus, Wil Hansen, Marja Sommers, Alice Aaftink, Sjaak Derksen, Willy Gieling (allen commissieleden).
Bondsgedelegeerde: P. Thämer

Graag tot ziens tijdens ons toernooi.

TVDidam Didams Dubbel Open 40 jaar logo