Op naar een spannend en uitdagend 2020!

 Beste tennisvrienden en -vriendinnen van TVDidam

Het jaar 2019 ligt alweer achter ons, we kunnen als bestuur van TVDidam terug kijken op een mooi en succesvol jaar. Naast het vernieuwen van onze parkeerplaats is er met name hard gewerkt aan het in stand houden van ons ledenaantal. Het 40e DDO wat in augustus j.l. heeft plaats gevonden was het absolute hoogtepunt van het jaar 2019. Meer dan 200 tennissers hebben ons toernooi bezocht en onder zeer warme, maar uiteindelijk goede omstandigheden kunnen spelen.

Wat ons echter zorgen baart is de ontwikkeling van het ledenbestand. Met heel hard werken zijn we in staat geweest om 45 nieuwe mensen aan onze tennisclub te binden. Teleurstellend is dat wederom ruim 40 mensen (15% van ons ledenaantal) er om wisselende redenen mee stopten. Er zal dus wat moeten gebeuren om ons ledenaantal substantieel te laten groeien. Dit denken we te kunnen bereiken met het aanbieden van padel waardoor een breder aanbod voor met name de jeugd en de middengroep. Het jaar 2020 zal dus in alle opzichten spannend en uitdagend worden. We hebben er echter alle vertrouwen in dat we het tij kunnen keren. Zeker met de inzet van al onze geweldige vrijwilligers moet dat lukken!

Het jubileumjaar 2020, waarin TVDidam haar 50-jarig bestaan viert, zal dus in alle opzichten enerverend worden. Hopelijk kunnen we dit samen met u vieren in goede gezondheid en met heel veel tennisplezier.

Met sportieve groeten,

Eric Jansen
voorzitter TVDidam