Nieuwe ledenpassen

Tennisvereniging Didam geeft vanaf 12 november nieuwe ledenpassen uit. Met de aanleg van de padel- en jeu-de-boulesbanen is meer flexibiliteit in de toegangsverlening gewenst. Daarnaast heeft de KNLTB aangegeven te stoppen met de uitgifte van de huidige tennispassen.
Het bestuur van TVDidam heeft daarom besloten het toegangssysteem te vernieuwen.

Deze pas kunnen we zelf printen en uitgeven. Verder heeft deze pas een digitale chip die minder kwetsbaar en minder fraudegevoelig is. De pas kan gebruikt worden voor de toegangs­controle op de poort naar de padel-, jeu-de-boules- en gravelbanen, de toegang naar het park (tennisbanen en clubgebouw) en het gebruik van het afhangbord en het kassasysteem.

De pas wordt éénmalig kosteloos verstrekt. Bij verlies of diefstal wordt voor een nieuwe pas € 10,- in rekening gebracht. De huidige KNLTB-pas komt hiermee te vervallen.
Het saldo van het kassasysteem in het clubgebouw blijft met de nieuwe pas beschikbaar.

Verder vragen wij u de regels op de achterzijde strikt te volgen zodat wij als Tennisvereniging Didam de huidige corona regelgeving en de organisatie omtrent ons park en clubgebouw op een goede wijze kunnen blijven handhaven.

Verlichting tennis- en padelbanen
De hoofdschakelaars voor de verlichting zijn links in het clubhuis op de schakelkast (meteen links bij binnenkomst).
Na inschakeling gaat het lampje van de schakelaar branden.
Baanverlichting voor de tennisbanen kan daarna ingeschakeld worden via het schakelkastje links op de muur naast het digitale afhangscherm.
Baanverlichting voor de padelbanen kan daarna ingeschakeld worden via de schakelaar op de straatkast links van de poort bij de padelbanen.


De in acht te nemen regels:

 • Ga op de juiste manier om met de coronaregels. Zie hiervoor de regelgeving die is geplaatst op het park en op de website www.tvdidam.nl. De regels van de veiligheidsregio zijn ook bepalend voor de openstelling van het clubgebouw en terras. Volg de berichtgeving hierover van TVDidam.

 • Vóór betreding van het clubgebouw het zand van de tennisschoenen verwijderen door stampen en vegen.
  • Als u op de gravelbanen hebt gespeeld, borstel dan uw schoenen schoon op de borstel die daarvoor staat tussen gravelbaan 6 en 7.
  • Loop nooit met uw gravelschoenen over de padelbanen of de stroken kunstgras daaromheen.
  • Ook als u de kunstgrasbanen bij het clubgebouw verlaat dient u uw schoenen schoon te borstelen op de borstel die daar staat.

 • Gebruik van de toiletten in het clubgebouw is toegestaan, maar laat deze netjes achter en schakel ook de verlichting uit bij het verlaten.

 • Schakel de baanverlichting uit als de banen na u niet meer worden gebruikt, dat wil zeggen:
  • Verlichting padelbanen uitschakelen op de straatkast bij de poort.
  • Poort dichttrekken.
  • Baanverlichting tennisbanen bij clubgebouw uitschakelen op het schakelkastje links op de muur naast het digitale afhangscherm.

 • Als u als laatste het clubgebouw/park verlaat, schakel dan ook altijd de stroom uit door de schakelaars op de schakelkast links achter in het clubhuis uit te zetten (meteen links bij binnenkomst). Het lampje op de schakelaars moet uit zijn.

 • Zorg dat de toegangsdeur van het clubgebouw sluit (denk aan het terugzetten van de sluiting aan de binnenzijde van de deur).

 • Sluit de toegangspoort bij het verlaten van het park.

 • Gebruik het elektronisch afhangsysteem op de juiste wijze. We hebben hierover via de nieuwsbrief al vaker gecommuniceerd (alle nieuwsbrieven vindt u hier). Het is in verband met een grote instroom van nieuwe leden een stuk drukker op de banen. Geef elkaar de gelegenheid om alle beschikbare tijden zo efficiënt mogelijk in te vullen.

 • Mocht u problemen ondervinden of constateert u mankementen op de banen of elders op het park en clubgebouw, geef dit dan door aan de betreffende personen van de park- en clubgebouwcommissie middels de app of via info@tvdidam.nl.