Lid worden later in het jaar

Tennis/padel-lid worden bij Tennisvereniging Didam? Dat kan door van onderstaand aanbod gebruik te maken.

Het senior-jaarlidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en bedraagt € 180,- incl. € 20,- KNLTB-kosten.

Wordt u later in het jaar lid, dan wordt dit naar rato (€ 13,50 per maand) met het aantal resterende maanden + € 20,- KNLTB-kosten verrekend.

TVDidam hanteert hierbij de regel dat altijd de 1e van de maand waarin u lid wordt, als startdatum voor de betaling geldt.

Aanmeldformulier senioren


Opzegging jaarlidmaatschap dient voor 15 december plaats te vinden d.m.v. het digitaal afmeldformulier.