TVDidam zomerlidmaatschap

Dubbelen mag weer

22-05-2020

Vanaf 22 mei 2020 is dubbelen weer toegestaan
Vanaf nu mag er ook gedubbeld worden door volwassenen van 19 jaar en ouder, 4 spelers per baan. Mits gecontroleerd en met 1,5 meter afstand.

De overige richtlijnen blijven van toepassing, zoals vooraf online een baan reserveren en 1,5 meter afstand houden. Ook als dat betekent dat je als speler soms een bal moet durven laten gaan.

We roepen iedereen op verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.

Clubhuis en terras blijven gesloten.

INFO KNLTB


13-05-2020

Ook tennis voor 19+ weer mogelijk

Na de jeugd kunnen ook de senioren (19+) weer tennissen!
Vanaf woensdag 13 mei is ons park ook open voor 19+. Dat is goed nieuws, maar vraagt van ons allemaal ook het nodige.

Maatregelen
Zoals bekend gelden er verschillende maatregelen vanuit de rijksoverheid en het RIVM. Daarnaast heeft onze tennisbond KNLTB in samenwerking met NOC*NSF protocollen voor sportverenigingen opgesteld. De maatregelen zijn door bestuur en trainers in overleg met gemeente Montferland bij onze vereniging ingevoerd.
Wees voorbereid en kijk op onze site naar de maatregelen op ons park.

Bijlagen:

TVDidam reglement in coronatijdTVDidam checklist opstarten sportaanbodProtocol verantwoord sporten

Ons clubhuis en terras blijven gesloten
De gemeente juicht de herstart van harte toe, maar geeft ook aan nauwlettend toe te zien op het naleven van de regels.

Als gevolg van een storing in onze sproei-installatie blijven de gravelbanen 6 t/m 8 vooralsnog gesloten.

Tot 1 juni alleen met 2 spelers per baan
19+ kan tot 1 juni alleen singelen. Mogelijk dat vanaf 1 juni opschaling naar dubbel mogelijk wordt. Daarover wordt u dan geïnformeerd. Indien getraind wordt onder toezicht van een trainer mogen 4 tennissers per baan. De 1,5 meter geldt uiteraard ook hier.

Online baan reserveren
Senioren (19+) dienen vooraf op afstand middels de ClubApp af te hangen.

INFO CLUBAPP

Geen wijzigingen voor jeugd t/m 18 jaar
Voor de jeugd t/m 18 jaar zijn er geen wijzigingen en kan er nog niet vrij getennist worden.

Corona-coördinator
Voorlopig is Geert Hageman corona-coördinator/contactpersoon, telefonisch te bereiken op 06 – 51 56 57 66.

Tot slot
Omdat dit voor iedereen een nieuwe situatie is, zal niet alles meteen goed gaan. Er zullen ook vragen en onduidelijkheden zijn. Blijf positief, let op elkaar en help elkaar en stel je vragen.
We zullen dit met elkaar als vereniging moeten doen. Een kans bij uitstek om te laten zien dat we een sterke vereniging zijn!

Pak je verantwoordelijkheid!

Met sportieve groet,
Bestuur Tennisvereniging Didam