Aanmeldformulier tennislessen senior

Het formulier dient volledig te worden ingevuld. Alleen personen die lid zijn van TVDidam kunnen deelnemen aan de tennislessen.

Mocht je nog geen lid zijn, meld je je dan eerst aan als lid van TVDidam via het aanmeldformulier.


  Aanmeldformulier voor tennislessen senior en tevens machtiging automatische incasso:

  Geslacht*:manvrouw

   

  Tenniservaring in jaren*:

  Groepswensen/opmerkingen:

  Senioren trainingen

  Opties die hieronder niet zijn aangegeven gaan in overleg met de leraar. Senioren • 4 personen • 60 minuten • 10 lessen • € 137,50Senioren • 2 personen • 60 minuten • 10 lessen • € 275,-Senioren • 2 personen • 30 minuten • 10 lessen • € 137,50Senioren • 6/7/8 personen • 60 minuten • 10 lessen • € 80,-

  Beschikbaarheid vanaf hoe laat:

  Woensdagochtend (tot 12.00 uur):

  Woensdagmiddag (tot 18.00 uur):

  Woensdagagavond:

  Vrijdagmiddag:

   

  Ondergetekende verleent hierbij toestemming aan Tennisvereniging Didam om het verschuldigde bedrag voor lesgelden van bovengenoemd lid automatisch te incasseren van het hierboven vermelde rekeningnummer.